Chương 9: Đối đầu với Tối cao pháp viện

M, không mt ai hay bt c tp đoàn nào được phép đng trên pháp lut!” – đó là tuyên b ca chánh án Thomas Penfield Jackson, người trc tiếp cm trch v xét x ti đc quyn ca Công ty Microsoft.

Nước M ba vây

Th sáu 5/11/1999, Jackson chính thc tuyên b ti đc quyn, ém nhm k thut, trù dp khách hàng và chà đp đi th ca công ty phn mm khng l Microsoft dưới s ch huy ca Bill Gates.

207 trang “cáo trng” đã được tung ra và cho truy xut t do trên Internet khiến không khí bao quanh Microsoft càng m đm. Tuy nhiên, cũng đã có hàng ngàn người xung đường biu tình phn đi s lun ti nhm vào Microsoft.

Phán quyết ca quan tòa Thomas Penfield Jackson da vào đo lut chng đc quyn Sherman năm 1890. Trong đơn kin ca mình, B Tư pháp M và chính quyn 19 bang cho rng Microsoft dùng nhiu th đon bt hp pháp đ đc quyn th trường h điu hành máy tính cá nhân, và dùng thế vượt tri ca mình đ phá hng th trường phn mm trình duyt Internet ca Hãng Netscape, khiến công ty này cui cùng gn như phá sn và buc phi sáp nhp vào Công ty American online vi giá 10 t USD vào tháng 11/1998.

Trong bn lun ti ca mình, Jackson chp nhn hu hết các chng c ca “phe chính ph” (gm B Tư pháp và chính quyn 19 bang dưới s ch huy ca lut sư Stephen Houck) trong khi luôn nhìn Microsoft bng con mt h nghi, thm chí còn mang v mit th.

“Mt trong nhng th thách ca Công ty Microsoft hin nay là rt nhiu nhân viên chưa nếm mùi tht bi.

Rt nhiu nhân viên chưa bao gi tham gia mt d án chưa thành công.

Hóa ra, khi thành công được xem như là chuyn đương nhiên li n cha nhng điu nguy him nht.

Vì vy chúng tôi có mc tiêu khi tuyn dng nhng nhà qun lý đã có nhng kinh nghim tht bi ti các công ty khác”.

Bill Gates
Trong 76 ngày ngi tòa bt đu t 19/10/1998, Jackson đã nghe các viên chc điu hành ca các công ty khng l nht nước M và cũng là nn nhân nng nht ca Microsoft – International Business Machines Corp.

(IBM), American online Inc., Intel Corp., Apple Computer Inc& – miêu t li cách thc mà Microsoft s dng đ đe da nâng giá, đng thi rút li k thut nếu các công ty này không khut phc trước nhng đ ngh ca Microsoft.

Phe chính ph cũng cho rng Microsoft tng tìm kiếm nhng bin pháp đ phá hng bt c công ty nào có kh năng cnh tranh trc tiếp vi phn mm Windows hoc có ý đnh giúp các công ty phn mm khác đ cnh tranh vi Microsoft. Chng c ca phe chính ph là hàng trăm bc thư đin t ni b ca Microsoft mang ni dung cho thy ý đ ca ban ch huy Microsoft.

Theo nhng gì chánh án Thomas P. Jackson lun ti, Microsoft khó thoát khi cái by mà dường như c nước M ba vây. Microsoft thi đim cui năm 1999 không đơn thun là nhà sn xut phn mm.

Microsoft Research, thành lp năm 1991, đang thuê 450 nhà nghiên cu t các trường đi hc và phòng thí nghim khp thế gii (San Francisco, Bc Kinh, Cambridge…) đ nghiên cu trong 30 lĩnh vc – t phn mm nhn ging nói, x lý ngôn ng, phân tích d liu, đến c đ ha.

Sách đin t cũng là mt trong nhng kế hoch đu tư mnh ca Microsoft. Nói tóm li, Microsoft hin din trong đ lĩnh vc d ăn nht hin nay, t truyn hình cáp (MSNBC), gii trí (Hãng phim Dreamworks SKG), cho đến vin thông…

Vi Microsoft, B Tư pháp M đã tn 13,3 triu USD trong thp niên 1990, trong đó có 7 triu USD dành riêng cho tiến trình điu tra. Ngoài ra còn nhng chi phí khác như tr cho các nhà kinh tế hc cùng nhiu chuyên gia nhm tìm kiếm nhng li khuyên cn thiết. Microsoft tn càng d di hơn.

B Tư pháp tiết l rng công ty này đã b ra 194.140 USD cho nhiu vic linh tinh k c chuyn đăng ti tài liu tòa án lên mng đ mong nhn được s cm thông t công chúng. Riêng tin trang tri lut sư, Microsoft có th chi đến 689 triu USD trong năm 1999, tăng 59% so vi 433 triu USD vào năm 1998.

Tuy nhiên, các khon chi phí này chng thm vào đâu so vi tài sn ca Bill Gates – người đu tiên trong lch s văn minh nhân loi có trong túi hơn 100 t USD.

Thoát him trong gang tc

Hai năm sau, khi mi người tưởng như gii chc chng đc quyn M đã tròng được thòng lng vào c Bill Gates, thi đim mà B Tư pháp và đi din 19 bang nước M quyết đnh rng không có gii pháp nào tt hơn là chia vn công ty.

Tuy nhiên, trong phiên x ngày 28/6/2001, chiến dch tp kích Microsoft đã bt thành khi phiên x gm by quan tòa thuc tòa phúc thm Washington DC tuyên b Microsoft vn còn nguyên vn (không b chia vn) và rng mt phn ca v x s li gi xung tòa sơ thm th lý.
Các v
x đc quyn thường được gii quyết bng hình pht phân rã công ty.

Năm 1911, Công ty du Standard Oil b buc ti đc quyn khi mua các đi th và ép các công ty ha xa mua du ca mình.

thi đim đó, Standard Oil ca ông trùm John D. Rockefeller chiếm đến 90% th phn M (gia sn Rockefeller năm 1911 là 900 triu USD – hơn 2% GNP ca M – trong khi ngân sách liên bang M năm đó ch có 750 triu USD!).

Cui cùng, Standard Oil b chia thành 34 công ty con mà nhng k sng sót nay đã tr thành các công ty du ln nht thế gii như Exxon, Mobil, Chevron và Amoco.

Năm 1911, M cũng x ti đc quyn Công ty thuc lá American Tobacco, chiếm 95% th phn M.

Kết qu, American Tobacco biến thành 16 công ty mà hai k sng sót hin nay đã ni danh là R.J. Reynolds và British American Tobacco.

Tòa phúc thm đã phy tay bác b các cáo buc ti vi phm lut đc quyn trong th trường trình duyt Internet mà chánh án Thomas Penfield Jackson “cài đt” cho Microsoft. Tuy nhiên, tòa cũng phán rng Microsoft đã phm ti chng đc quyn trong th trường h điu hành máy tính cá nhân, nhưng v này ch được x cp sơ thm vi mt chánh án mi ch không phi Thomas Penfield Jackson.

Tuy phe chính ph tuyên b coi như h đã thng hip mt, nhưng ai cũng thy rng phe Microsoft có nhiu lý do thích hp hơn đ khui champagne. T The Economist cho rng vic kin Microsoft vi phm lut chng đc quyn trong th trường trình duyt Internet tht ra cũng mt thi gi như vic điu tra xem trùm mafia Al Capone có trn thuế hay không.

Theo đúng lut chơi, Microsoft ch được phép bán phn mm h điu hành và mt phn mm riêng dành cho trình duyt Internet, cnh tranh lành mnh vi các công ty chuyên sn xut trình duyt Internet (như Netscape chng hn).

Tuy nhiên, Microsoft đã nhp chung hai phn mm làm mt và người tiêu dùng được hưởng li vì mua mt được hai. Cho đến nay Microsoft Windows vn là phn mm đa dng nht thế gii: có h điu hành, có phn xnh (đáng lý thuc mt phn mm riêng bit, như Photoshop chng hn), có trình duyt Internet (đáng lý thuc mt phn mm riêng như Netscape hay Opera), có multimedia x lý âm thanh-hình nh (đáng lý thuc mt phn mm riêng như RealPlayer)&

Vi li thế Windows đang sn chiếm lĩnh th trường toàn thế gii, vic Microsoft cài thêm các phn mm khác vào chung Windows, mà h gi là nhng “tin ích”, rõ ràng là không có lý do nào thích hp đ bin minh rng h không vi phm lut chng đc quyn. Tuy nhiên, cui cùng, nước M vn thua Microsoft, và “mt phn ba dân s M” tr lên vn khoái Windows.


Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: